FRI FRAGT FRA 749,- 🇩🇰

Vilkår & Betingelser


1) ANVENDELSESOMRÅDE
1.1 Disse generelle vilkår og betingelser (i det følgende benævnt "GTC") af NovaDk gælder for alle kontrakter om levering af varer, som en forbruger eller iværksætter (i det følgende benævnt "kunde") indgår med sælgeren med hensyn til de varer, som sælgeren præsenterer i sin online butik. Vi gør hermed indsigelse mod inkludering af kundens egne vilkår, medmindre andet er aftalt.

1.2 En forbruger i henhold til disse vilkår og betingelser er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion til formål, der overvejende hverken er deres kommercielle eller deres uafhængige erhvervsaktivitet. Iværksætter i henhold til disse vilkår og betingelser er en fysisk eller juridisk person eller et juridisk partnerskab, der handler i løbet af en juridisk transaktion i udøvelsen af ​​dens kommercielle eller uafhængige erhvervsmæssige aktivitet.

2) Indgåelse af kontrakt

2.1 Produktbeskrivelserne i sælgers onlinebutik er ikke bindende tilbud fra sælgeren, men tjener til at afgive et bindende tilbud fra kunden.

2.2 Kunden kan indsende tilbudet via den online ordreformular, der er integreret i sælgers online shop. Efter at have placeret de valgte varer i den virtuelle indkøbskurv og gennemgået den elektroniske ordreproces, indsender kunden et juridisk bindende kontraktstilbud i forhold til varerne indeholdt i indkøbskurven ved at klikke på knappen, der afslutter bestillingsprocessen.

2.3 Sælgeren kan acceptere kundens tilbud inden for fem dage,
- ved at sende kunden en skriftlig ordrebekræftelse eller en ordrebekræftelse i tekstform (fax eller e-mail), hvorved modtagelsen af ​​ordrebekræftelsen fra kunden er afgørende, eller
- ved at levere de bestilte varer til kunden, hvorved adgangen til varerne til kunden er afgørende, eller
- ved at bede kunden om at betale efter bestilling.

Hvis flere af de nævnte alternativer er tilgængelige, indgås kontrakten, når et af de førnævnte alternativer forekommer først. Perioden for at acceptere tilbuddet begynder dagen efter, at kunden har sendt tilbudet og slutter ved slutningen af ​​den femte dag efter, at tilbudet er sendt. Hvis sælgeren ikke accepterer kundens tilbud inden for ovennævnte periode, betragtes dette som en afvisning af tilbuddet, med det resultat, at kunden ikke længere er bundet af sin hensigtserklæring.

2.4 Når du indsender et tilbud via sælgers online ordreformular, gemmes kontraktteksten af ​​sælgeren og sendes til kunden i tekstform (f.eks. E-mail, fax eller brev) efter indsendelse af hans ordre sammen med de nuværende vilkår og betingelser. Imidlertid kan kunden ikke længere få adgang til kontraktteksten på sælgers websted, når han har afgivet sin ordre.

2.5 Før den bindende indsendelse af ordren via sælgers online ordreformular, kan kunden identificere mulige inputfejl ved omhyggeligt at læse de oplysninger, der vises på skærmen. Et effektivt teknisk middel til bedre registrering af inputfejl kan være browserens zoomfunktion, der bruges til at forstørre skærmen på skærmen. Kunden kan korrigere sine poster som en del af den elektroniske ordreproces ved hjælp af de sædvanlige tastatur- og musefunktioner, indtil han klikker på knappen, der afslutter bestillingsprocessen.

2.6 Kun det tyske sprog er tilgængeligt til indgåelse af kontrakten.

2.7 Ordrebehandling og kontakt sker normalt via e-mail og automatisk ordrebehandling. Kunden skal sikre sig, at den e-mail-adresse, han har givet til behandling af ordren, er korrekt, så e-mails, der er sendt af sælgeren, kan modtages på denne adresse. Ved brug af SPAM-filtre skal kunden især sikre, at alle e-mails, der er sendt af sælgeren eller af tredjeparter bestilt ved ordrebehandlingen, kan leveres.

3) Fortrydelsesret

3.1 Forbrugerne har generelt en ret til tilbagetrækning.

3.2 Yderligere information om afbestillingsret findes i sælgers annulleringspolitik.

3.3 Med dine ordrer accepterer du, at du bærer omkostningerne ved en returforsendelse til vores producent. Du finder adressen i returbetingelserne.

4) Priser og betalingsbetingelser

4.1 Medmindre andet er angivet i sælgers produktbeskrivelse, er de angivne priser de samlede priser inklusive moms. Eventuelle yderligere leverings- og forsendelsesomkostninger specificeres separat i den respektive produktbeskrivelse.

4.2 I tilfælde af levering til lande uden for Den Europæiske Union kan der opstå ekstra omkostninger, som sælgeren ikke er ansvarlig for, og som skal afholdes af kunden. Disse inkluderer for eksempel omkostninger til overførsel af penge fra kreditinstitutter (f.eks. Overførselsgebyrer, valutakursgebyrer) eller importafgifter eller skatter (f.eks. Told). Sådanne omkostninger kan også opstå i forhold til pengeoverførslen, hvis leveringen ikke sker til et land uden for Den Europæiske Union, men kunden foretager betalingen fra et land uden for Den Europæiske Union.

4.3 Betalingsmulighederne meddeles kunden i sælgers online shop.

4.4 Hvis der er aftalt betaling på forhånd ved bankoverførsel, forfalder betaling umiddelbart efter, at kontrakten er indgået, medmindre parterne har aftalt en senere forfaldsdato.

4.5 Hvis betaling sker ved hjælp af en betalingsmetode, der tilbydes af PayPal, behandles betaling via betalingstjenesteudbyderen PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i det følgende: "PayPal"), med forbehold af PayPal-betingelserne for brug, tilgængelig på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua / userag Agreement-full eller - hvis kunden ikke har en PayPal-konto - med forbehold for betingelserne for betalinger uden en PayPal-konto, kan det ses på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax- fuld.

4.6 Hvis betalingsmetoden "SOFORT Überweisung" vælges, behandles betalingen af ​​betalingstjenesteudbyderen SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (i det følgende benævnt "SOFORT"). For at kunne betale fakturabeløbet via SOFORT Überweisung, skal kunden have en online bankkonto med PIN / TAN-procedure aktiveret for deltagelse i SOFORT Überweisung, skal godkendes i overensstemmelse hermed under betalingsprocessen og bekræfte betalingsinstruktionen til SOFORT. Betalingstransaktionen udføres af SOFORT umiddelbart derefter, og kundens bankkonto debiteres. Kunden kan finde mere information om SOFORT Überweisung betalingsmetode på Internettet på https://www.sofort.com/ger-DE/kaeufer/su/so-funktioniert-sofort-ueberweisung/.

4.7 Hvis betalingsmetoden kreditkort vælges, forfalder fakturabeløbet straks efter kontraktens indgåelse. Betalingsmetoden kreditkortbetaling behandles i samarbejde med Stripe, som udbyderen tildeler sit betalingskrav. Stripe indsamler fakturabeløbet fra kundens specificerede kreditkortkonto. I tilfælde af tildeling kan kun stripen betales med gældsaflastende virkning. Kreditkortet debiteres straks efter afsendelse af kundeordren i online-butikken. Udbyderen forbliver ansvarlig for generelle kundehenvendelser, f.eks. Når han vælger betalingsmetoden kreditkortbetaling via secupay AG, f.eks. for varer, leveringstid, afsendelse, returnering, klager, tilbagekaldelseserklæringer og forsendelser eller kreditter.

5) Bevarelse af titel
Hvis sælgeren foretager forskud, beholder han ejendomsretten til de leverede varer, indtil den skyldige købspris er betalt fuldt ud.

6) Ansvar for mangler (garanti)
6.1 Hvis den købte vare er mangelfuld, gælder bestemmelserne i det lovpligtige ansvar for mangler.

6.2 Kunden bliver bedt om at klage til leverandøren om varer leveret med åbenlys transportskader og informere sælgeren om dette. Hvis kunden ikke overholder dette, har dette ingen indflydelse på hans juridiske eller kontraktmæssige krav på mangler.

7) Leverings- og forsendelsesbetingelser

7.1 Hvis du bestiller produkter fra os, bekræfter du, at forsendelsen kan tage 4 uger. Årsagen til dette er den manglende kontrol fra vores side over hastigheden af ​​toldkontoret og DHL.

Selvfølgelig vil varerne være med dig meget tidligere.

7.2 Medmindre andet er aftalt, foregår levering af varer via forsendelsesruten til den af ​​kunden angivne leveringsadresse. Ved behandling af transaktionen er den leveringsadresse, der er angivet i sælgers ordrebehandling, afgørende.

7.3 Hvis transportfirmaet sender varerne tilbage til sælgeren, fordi levering til kunden ikke var mulig, bærer kunden omkostningerne ved den ikke-succesrige forsendelse. Dette gælder ikke, hvis kunden effektivt udøver sin tilbagetrækningsret, hvis han ikke er ansvarlig for de omstændigheder, der førte til umuligheden af ​​levering, eller hvis han midlertidigt blev forhindret i at acceptere den tilbudte service, medmindre sælgeren gav ham ret tjenesten havde annonceret en rimelig tid på forhånd.

7.4 Afhentning er ikke mulig af logistiske årsager.

7.5 Prioritet levering betyder ikke ekspreslevering, men at ordren behandles og sendes inden alle andre ordrer. Kun behandlingstiden reduceres.

Alle priser er endelige priser og inkluderer moms. Der er ingen forsendelsesomkostninger. Hvis der er en fortrydelsesret, og dette bruges, bærer kunden omkostningerne ved afkastet. Hvis kunden er en forbruger, bærer vi forsendelsesrisikoen uanset forsendelsesmetoden. Hvis kunden er en iværksætter, overføres alle risici og farer ved forsendelsen til kunden, så snart varerne er overdraget af os til den bestilte logistikpartner. Vores varer produceres i Asien og sendes derfra. Følgelig kan der være længere leveringstider. Ved at gennemføre et køb accepterer du, at det kan tage 4 uger, før varerne ankommer.


8) Gældende lovgivning
Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning gælder for alle parternes retlige forhold, undtagen lovgivningen om internationalt køb af løsøre. For forbrugere gælder dette lovvalg kun, for så vidt som den ydede beskyttelse ikke trækkes tilbage ved obligatoriske bestemmelser i lovgivningen i den stat, hvor forbrugeren sædvanligvis har bopæl.

9) Alternativ konfliktløsning

9.1 EU-Kommissionen giver en platform til online tvistbilæggelse på Internettet på følgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Denne platform fungerer som et kontaktpunkt for udenretslig bilæggelse af tvister, der stammer fra online salg eller servicekontrakter, hvor en forbruger er involveret.

9.2 Sælgeren er hverken forpligtet eller villig til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure for et forbrugers voldgiftsråd.

10) Ansvar
For skader på grund af skader forårsaget af os, vores juridiske repræsentanter eller vikarierende agenter, er vi altid ansvarlige uden begrænsning i tilfælde af skade på liv, lemmer eller helbred i tilfælde af forsætlig eller grovt uagtsom overtrædelse af told i garantiløfter, for så vidt aftalt så vidt anvendelsesområdet for lov om produktansvar er åbent ,
I tilfælde af overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, hvis opfyldelse muliggør en korrekt gennemførelse af kontrakten i første omgang, og hvorvidt den kontraktmæssige partner regelmæssigt kan stole på (kardinalforpligtelser) på grund af let uagtsomhed fra os, vores juridiske repræsentanter eller vicarious agenter, skal ansvarsbeløbet baseres på den skade, der var overskuelig, da kontrakten blev indgået begrænset, hvis fremkomst typisk skal forventes.

11) Leveringer fra udlandet

Alle leverancer leveres ubetalt og ubeskattet uden for Europa. Ved køb af varerne betragtes du som en importør og er ansvarlig for eventuelle yderligere told- og skattebetalinger.

SEVERABILITETKLUS

Ineffektiviteten af ​​en bestemmelse af disse vilkår og betingelser har ingen indflydelse på effektiviteten af ​​de andre bestemmelser.

Kundens erstatningskrav er udelukket, medmindre andet er angivet af følgende grunde. Dette gælder også agentens repræsentant og vicarious agent, hvis kunden rejser erstatningskrav mod disse. Krav om skadeserstatning fra kunden på grund af skade på liv, lemmer, helbred eller væsentlige kontraktlige forpligtelser, som skal opfyldes for at nå det kontraktmæssige mål, er udelukket. Ligeledes gælder dette ikke for erstatningskrav efter groft uagtsom eller forsætlig pligtovertrædelse fra udbyderen eller hans juridiske repræsentant eller stedfortræder.

 

Ecom Marketing Limited
RM.517, NEW CITY CENTRE,2 LEI YUE MUN ROAD,KWUN TONG, KOWLOON.HK
These terms and conditions are governed by laws of Hong Kong